Monday August 08, 2022
25-06-21

EU past de btw-regels aan voor importzendingen

Foto: Deutsche Post AG
Foto: Deutsche Post AG

De nieuwe btw-regels voor importzendingen in de Europese Unie die op 1 juli 2021 van kracht worden, zullen gevolgen hebben voor online ondernemers en transportbedrijven. Dit artikel geeft een overzicht van de wetswijzigingen, de gevolgen voor bedrijven en consumenten, en hoe de belangrijkste transportbedrijven hierop reageren.  

Waarom veranderen de regels?  

Het EU-pakket met betrekking tot de btw op e-commerce treedt op 1 juli 2021 in alle 27 EU-lidstaten in werking. Het algemene doel van de nieuwe wet is gelijke concurrentievoorwaarden te creëren tussen detailhandelaren in de EU en daarbuiten voor producten met een lage waarde.  

Europese onlineretailhandelaren klagen er al lang over dat zij oneerlijke prijsconcurrentie ondervinden bij de verkoop van goedkope goederen door Chinese of andere detailhandelaren van buiten de EU die (in tegenstelling tot detailhandelaren in de EU) geen btw hoeven te betalen over de uitvoer van producten met een lage waarde naar de EU. In de toekomst zullen Europese kopers hetzelfde btw-tarief betalen voor goederen die zij in eigen land, in een ander EU-land of in een niet-EU-land kopen.  

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?  

De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot zendingen vanuit een land buiten de EU naar kopers in de EU zijn als volgt:  

1. De btw vrijstelling voor producten met een waarde van minder dan 22 euro die uit niet-EU-landen worden ingevoerd, komt te vervallen. Er zal dus btw verschuldigd zijn op alle producten die worden ingevoerd uit landen zoals China, de VS en de UK, ongeacht de waarde. 

2. Voor alle importzendingen naar de EU (ongeacht de waarde) zal dus ook een douaneaangifte vereist zijn. Goederen met een waarde van minder dan 150 euro blijven vrijgesteld van douanerechten.  

3. De ondernemer (of online marktplaats in het geval van artikelen met een waarde van minder dan 150 euro) die het artikel verkoopt, is verantwoordelijk voor het in rekening brengen van de btw (als onderdeel van de verkoopprijs) en het innen van de heffing.  

4. Import One Stop Shop (IOSS): om dit nieuwe proces makkelijker te maken, kunnen webshops buiten de EU (met inbegrip van marktplaatsen en platforms) zich registreren om in slechts één EU-land btw te betalen over alle producten met een waarde van maximaal 150 euro aan klanten binnen de EU. De belastingdienst van dat land zal de btw-bedragen doorsturen naar alle andere EU-landen.  

5. Als de verkoper geen BTW (of de nodige douanerechten) aanrekent of int, is het bedrijf verantwoordelijk voor de inning van het uitstaande bedrag bij de ontvanger. 

Nadere informatie over de wetswijzigingen:  

Hoe reageren de vervoerders? Welke veranderingen zijn er voor klanten? 

Veel belangrijke vervoerders in Europa hebben hun klanten de afgelopen maanden uitvoerig geïnformeerd over de aanstaande veranderingen en hoe klanten kunnen of moeten reageren. Belangrijk voor ontvangers: als vervoerders de betaling van openstaande rechten moeten innen, brengen zij daar doorgaans extra kosten voor in rekening.  

DHL Express past zijn elektronische verzendoplossingen en klantintegraties aan om een geautomatiseerde gegevensstroom van de klant naar zijn inklaringstoepassingen mogelijk te maken. Ze verbeteren ook de IT-systemen en nemen nieuw personeel in dienst en leidt dit op om de extra douaneaangiften op te stellen.

Het bedrijf heeft zijn klanten dringend geadviseerd om een volledige en nauwkeurige beschrijving van de goederen op de DHL-vrachtbrief te vermelden en om de commerciële factuurgegevens voor alle zendingen elektronisch bij het bedrijf in te dienen.

Meer informatie

In Duitsland heeft Deutsche Post DHL zijn bestaande procedures uitgebreid tot zendingen met een waarde van minder dan 22 euro. Als de verzender de invoerrechten niet vooraf heeft betaald, betaalt DP DHL de nodige invoerrechten aan de douane en int het deze bij de ontvanger bij aflevering (plus een servicetoeslag van 6 euro).   

In zijn advies aan klanten geeft UPS aan dat importeurs voorwaarden afspreken met de verzenders "om onverwachte kosten bij aflevering te vermijden" en elektronisch een volledige en nauwkeurige handelsfactuur in te dienen voor alle zendingen. Bovendien, als klanten geregistreerd zijn voor een EU Import One Stop Shop (IOSS) nummer, kan dit opgeslagen worden in de UPS verzendsystemen, zodat ze dit nummer niet voor elke zending moeten opgeven. 

Het bedrijf deelde de Europese consumenten in een apart informatieblad mee dat openstaande invoerrechten vooraf of op de plaats van levering zouden worden geïnd en merkte op dat het "een nominale vergoeding per zending zou kunnen aanrekenen om de BTW te betalen".  

Nadere informatie  Zakelijke klanten  Consumenten

FedEx heeft zijn klanten aan de hand van enkele scenario's over de veranderingen geïnformeerd en bedrijven die verschillende website gebruiken om aan de EU te verkopen, geadviseerd om duidelijke bewijzen bij te houden van de verkopen die via elke website zijn verricht. Het bedrijf merkte op dat niet-EU-bedrijven die via websites verkopen, zich in de EU-lidstaten wellicht kunnen uitschrijven voor de btw, omdat de websites dan als de leverancier van de goederen wordt beschouwd en dus verantwoordelijk is voor de inning van de btw. "Dit zou de administratieve lasten voor verkopers van buiten de EU kunnen verminderen", aldus de Commissie.

Meer informatie

DPD heeft Duitsland klanten meegedeeld dat voor alle zendingen vanuit het buitenland altijd een douaneaangifte moet worden ingediend. "Wij verzorgen dit voor u samen met onze partner Sovereign. U betaalt de invoerrechten gewoon via ons beveiligde online betalingsplatform", aldus het bedrijf. Het vereist ook een volledige en nauwkeurige beschrijving van de goederen samen met de elektronische transmissie van de volledig ingevulde handelsfactuur. 

Meer informatie

Bij Bpost betaal je vooraf 

Bpost heeft een uitgebreide  campagne gelanceerd, onder meer via de sociale media, om de klanten, en met name de consumenten, te informeren over de mogelijke gevolgen van de veranderingen voor hen.   

Het Belgische postbedrijf voert met name een duidelijk beleid inzake nog te betalen invoerrechten. Het zal sturen op betaling vooraf door de ontvangers om te vermijden dat betalingen aan de deur moeten worden geïnd. Zendingen met openstaande rechten zullen worden tegengehouden en de klanten zullen via app, sms, e-mail of brief worden geinformeerd. Zij kunnen dan gebruik maken van een nieuwe beveiligde betaalmethode in de Mijn bpost-app of de bpost Track & Trace-functie. Betalingen aan bezorgers of op afhaalpunten zullen niet meer mogelijk zijn. Het pakje wordt geleverd zodra de betaling is uitgevoerd.   

Meer informatie  Meer informatie

SourceCEP-Research, DP DHL, UPS, FedEx, DPD, bpost, European Commission, Ecommerce Europe, Commerce Logistics
FEEDBACK

Please send your feedback to:

info@cep-research.com